Uspeh APZ Karl Destovnik – Kajuh

Akademski pevski zbor, ki ga sestavljajo bivši in dva zdajšnja kajuhovca I. gimnazije v Celju pod vodstvom prav tako bivšega dijaka Matevža Pušnika, se je udeležil svojega prvega mednarodnega tekmovanja Bratislava Cantat II na Slovaškem. Tekmovanje so s 94 točkami zaključili kot najvišje ocenjen zbor in z zlato plaketo. Foto: FB I. gimnazija v Celju.