Urad za delo Sl. Konjice: število brezposelnih upadlo, spet več delovnih mest

Že tretji mesec zapored je število brezposelnih na območju konjiške, zreške in vitanjske občine nekoliko upadlo.

Število registrirano brezposelnih na območju konjiškega Urada za delo je že tretji mesec zapovrstjo nekoliko upadlo, obenem pa število prostih delovnih mest ponovno narašča.
Konec avgusta je bilo v evidencah 1.298 registriranih brezposelnih oseb, kar je 48 oseb oziroma slabe 4 odstotke manj kot mesec pred tem. Še vedno pa število registrirano brezposelnih ostaja dobrih 11 odstotkov višje kot lani ta čas.

Kdo so brezposelni?

Med brezposelnimi osebami je na Uradu za delo Sl. Konjice dobra polovica žensk in več kot polovica dolgotrajno brezposelnih. Večina brezposelnih na tem območju ima nižjo ali poklicno izobrazbo, dobra četrtina brezposelnih ima končano srednjo šolo.
Med njimi je skoraj 20 odstotkov oseb, ki so delo izgubile zaradi stečajev oziroma so trajno presežni delavci.
Med novo prijavljenimi osebami je največ tistih, ki so bile pred izgubo zaposlitve zaposlene v predelovalnih dejavnostih, gostinstvu in v dejavnostih trgovine, vzdrževanja.
Graf brezposelni konjice april do avgust
Število registrirano brezposelnih od konca aprila do konca avgusta na območju konjiškega Urada za delo.

Zaposlujejo v proizvodnji in gostinstvu
Prosta delovna mesta na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem so zlasti v proizvodnji in gostinstvu.
V teh dneh me ddrugim iščejo CNC operaterje, čistilce, delavce v proizvodnji, kovinarje, tehnologe, električarje, monterje, komercialiste, kuharje, natakarje, receptorja, nadzornika prometa na Darsu, komunalne delavce, programerje, tudi zdravstveno osebje (bolničarje, medicinske sestre, zdravnike), voznike, …  (N. K., Vir: PROSTA DELOVNA MESTA)

 

Oglas