Unior najuspešneje doslej

unior 2009 1Nadzorni svet delniške družbe UNIOR se je na svoji redni seji med drugim seznanil z nerevidi-ranimi in nekonsolidiranimi podatki o poslovanju v letu 2015 in s podatki o poslovanju v prvih dveh mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba dosegla 29,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje.
Po nerevidiranih podatkih je delniška družba UNIOR, ki jo vodi Darko Hrastnik, v letu 2015 dosegla 159,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 0,2 odstotka več kot v letu 2014. Rezultat iz poslovanja (EBIT) je znašal 7,9 milijonov evrov in je za 8 odstotkov večji kot v preteklem letu, hkrati pa ta vrednost predstavlja najvišjo doseženo vrednost EBIT v zgodovini poslovanja delniške družbe.
Rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) je znašal 17,6 milijona evrov – doseženega v letu 2014 presegel za 7,5 odstotka. Čisti poslovni izid po davkih iz poslovanja je znašal 3,6 milijona evrov in je za 62,6 odstotkov boljši kot dosežen v letu 2014, s čimer se nada-ljuje trend izboljševanja v zadnjih štirih letih, so sporočili iz družbe.