ŠIRŠE BISTRIŠKO: Ukinjeni ukrepi zaradi ptičje gripe

Na širšem območju Slovenske Bistrice se je z 27. januarjem ukinilo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi, ki so bili na teh območjih uvedeni zaradi pojava ptičje gripe pri domači perutnini. Vdor so potrdili 27. decembra lani. Medtem zaradi potrjenih primerov ptičje gripe pri prostoživečih pticah v veljavi ostajajo ukrepi za celotno Slovenijo.
Vdor visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 oz. ptičje gripe na manjše kmetijsko gospodarstvo na območju občine Slovenska Bistrica so potrdili 27. decembra lani, potem ko je sum postavil veterinar praktik na podlagi prijave lastnika o povečanem poginu perutnine. Na kmetiji so poleg kokoši imeli še race in gosi, vse te živali pa so bile po pojasnilih pristojnih neškodljivo odstranjene.
Zaradi primerov visoko patogene ptičje gripe, potrjenih pri prostoživečih pticah, pa še vedno ostajajo v veljavi ukrepi za celotno območje Slovenije. Uprava tako poziva rejce, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, saj lahko le tako zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami. (E. N.)

Oglas