Turistični delavci odkrivali destinacijo Rogla – Pohorje

V torek so v destinaciji Pohorje – Rogla pripravili strokovno ekskurzijo za delavce s področja turizma. V občinah Zreče, Slov. Konjice, Oplotnica in Vitanje namreč letos pripravljajo novo petletno vizijo in strategijo razvoja turizma. Tako je bila ekskurzija namenjena spoznavanju turistične ponudbe v okolici in ponudnikov med sabo. Občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica si s takšnim povezovanjem želijo v destinacijo pripeljati čim več obiskovalcev.