Tudi na Štajerskem popisali ovire, ki osebam z oviranostmi otežujejo mobilnost

Tudi v Mariboru, Celju, Slovenski Bistrici, Zrečah in Slovenskih Konjicah so popisovali ovire na javnih mestih, ki osebam z različnimi oviranostmi otežujejo mobilnost.

V sklopu projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti ranljivih skupin pridobivajo podatke, ki bodo služili tudi kot podlaga za odpravo fizičnih ovir v mestih. Glavni cilj je namreč osebam z različnimi oviranostmi omogočiti samostojno mobilnost.

Predvsem neustrezne poglobitve pločnikov

V projektu za zdaj sodeluje 43 občin iz vse Slovenije, med njimi tudi Maribor, Celje, Zreče in Slovenska Bistrica, kjer so zajem podatkov že dokončali, medtem ko v občini Slovenske Konjice popis še poteka.
Prve ugotovitve kažejo, da med ovirami na tem območju prevladujejo zlasti neustrezne poglobitve pločnikov.
Podatke o dostopnosti javnih mest na terenu sicer pridobivajo invalidi, nanašajo se na različne ranljive skupine, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane in starejše. Objavljajo jih v zemljevidu na spletni strani dostopnost-prostora.si.

Imamo samo en prostor, tega si delimo vsi

V Narodni galeriji v Ljubljani so predstavili aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti ranljivih skupin. Foto: Matej Pušnik

Aktivnosti projekta so pred dnevi predstavili v Ljubljani.
Vodja projekta mag. Roman Rener je predstavil rezultate in cilje projekta, uvodne misli pa je začel s sloganom Imamo samo en prostor in tega si delimo vsi:
“Infrastruktura, ki je načrtovana in prilagojena ranljivim skupinam, je primerna za nas vse. Zavedamo se, da smo različni, zato se projekt usmerja v različne ranljive skupine: slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, gibalno ovirane in starejše. Želja vsakogar izmed nas je, tudi oseb z različnimi oviranostmi, da bi lahko potovali sami, želimo biti neodvisni.”
Rener je dodal, da podatke na terenu zajemajo samo invalidi. Zajeti podatki, zbrani v bazi, so brezplačno na voljo v javnem pregledovalniku na spletni strani dostopnost-prostora.si, ki je namenjena predvsem odločevalcem, to je občinam in razvijalcem aplikacij. Med glavnimi cilji projekta je omenil vključitev vseh slovenskih občin ter vzpostavitev sistema vzdrževanja podatkov.

V Sloveniji je 170 tisoč invalidov in vedno več starejših

Glavni cilj projekta je omogočanje samostojne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi.
Foto: Matej Pušnik

Generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Darko Trojanov je med drugim poudaril, da smo v Sloveniji za kakovost življenja invalidov in drugih oseb s funkcionalnimi omejitvami že veliko naredili, veliko dela pa nas še čaka.
“Pri nas živi okoli 170 tisoč invalidov, kar predstavlja 8,5 odstotka celotne populacije, poleg tega smo hitro starajoča se družba, vendar kljub velikim potrebam multimodalna mobilnost v našem okolju še zdaleč ni samoumevna,” je povedal Trojanov in dodal, da funkcionalno ovirani potrebujejo posebno infrastrukturo, kot so prilagojena vozila, dostopne postaje javnega prometa, dostopne poti, pločniki.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je izpostavil, da življenje z ovirami številnim predstavlja vsakodnevni izziv. “Enakopravno vključevanje invalidov je rana, ki jo celimo počasi, a vztrajno, tudi s predstavljenim projektom, za katerega si želim, da bi se vanj vključile prav vse občine. Pomembno je namreč, da povečujemo dostopnost za vse.”
Projekt financira Ministrstvo za infrastrukturo, izvaja Geodetski inštitut Slovenije, kot partner pa sodeluje Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost.
(N. K.)

 

 

 

 

 

Oglas