Tudi na Oplotniškem ni delujočih gradbišč

Občine so za letošnje leto načrtovale številne naložbe. Kdaj jih bodo lahko začele uresničevati, pa za zdaj ne more napovedati nihče, saj so je vse odvisno od tega, kdaj se bo končala epidemija koronavirusa. »V občini Oplotnica nimamo odprtega nobenega gradbišča. S podatki posameznih gradbincev pa ne razpolagamo,« je sporočil oplotniški župan Matjaž Orter.

So pa v letošnjem letu predvideli tri naložbe in za vse je predvideno sofinanciranje s strani države. »Tako načrtujemo modernizacijo lokalne ceste Markečica – Malahorna; sanacijo plazu na lokalni cesti Zgornje Grušovje – Straža ter ureditev prehoda za pešce v centru na državni cesti,« je še pojasnil Orter in dodal, da s strani države še niso prejeli nobenih napotkov glede teh projektov oziroma zamikov njihove izvedbe.