Stroka in lokalna politika o Pediatričnem urgentnem centru Celje

Problematika PUC Celje foto urlep
Problematika PUC Celje foto urlep

Na pobudo nekaterih direktorjev in direktoric zdravstvenih domov v celjski regiji so se danes vodilni sestali v Celju, kjer so predstavili aktualno problematiko vzpostavitve Pediatričnega urgentnega centra Celje (PUC), ki so ga kot prvi v Celju odprli konec minulega leta. Na sestanek so povabili tudi župane občin celotne regije in predstavnike Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Otroci so lahko še bolj ogroženi
Kot je pojasnil strokovni vodja Zdravstvenega doma (ZD) Celje, Milan Rajtmajer pri njih problemov ni. »Smo zelo zadovoljni z delom naših zdravnikov, ki sodelujejo pri PUC in lahko izrečem vse pohvale, je pa potrebno rešiti določene zadeve, ki se tičejo strokovnih kompetenc. Kar se tiče težav kolegov iz drugih zdravstvenih domov, pa jih razumemo,« je konkreten Rajtmajer.
Po eni strani se bojijo, da bi otroci, ki so zdravstveno ogroženi, imeli težave zaradi daljšega transporta do Celja. Ponekod je oddaljenost tudi med 35 in 45 kilometrov. Po drugi strani pa se poraja tudi vprašanje racionalnosti. »Zakaj bi namreč morali premagati tako dolgo pot za recimo recept, če ga lahko dobiš tudi v svojem ali sosednjem kraju pri zdravniku družinske medicine ali pediatru,« se sprašuje Rajtmajer.

Periferija zapostavljena, dobili bodo manj denarja
Tisto, kar v Celju prestavlja velik problem, je število pediatrov, ki bi sodelovali v PUC. Splošni bolnišnici Celje so predlagali, da uvede dodaten nabor oziroma razpis za zdravnike pediatre iz regije, ki bi želeli sodelovati pri delu PUC. V bolnišnici naj bi tako že podpisali dodatne pogodbe z nekaterimi pediatri.
Sicer pa v ZD Celje podpirajo kolege iz periferije, ki so prepričani, da je potrebno sistem, ki dobro deluje, ohraniti. To je zagotovo Nujna medicinska pomoč (NMP) otrok in odraslih v njihovem kraju. Sedanja shema predvideva spremembe, s tem pa bi se za 25 odstotkov zmanjšalo financiranje NMP, denar pa bi transformirali v PUC. Kljub zmanjšanem financiranju pa bi dežurni zdravniki v oddaljenih ZD otroke pregledovali kot do sedaj.

Obisk se povečuje
Tako v Urgentnem centru Celje kot v PUC beležijo povečan obisk pacientov, razlogov pa je več. Glavni naj bi bil ta, da je dostopnost boljša, po drugi strani pa nekateri starši zavestno obidejo obisk svojega izbranega zdravnika in otroka direktno pripeljejo v PUC. Med tednom običajno z gnečo nimajo težav, problematične pa so sobote, nedelje in prazniki, ko se število obiskov precej poveča.