ŠTORE Vrtec bo dražji, a ne za vse enako

Svetniki občine Štore so podprli predlog dviga ekonomske cene vrtca v Štorah z novim letom.

Najbolj to velja za drugi starostni razred, kjer bo polna cena v letu 2020 znašala 379 evrov oziroma dobrih 15 odstotkov več, kot doslej. Tudi Štorovčani so podražitev pripisali lanskemu dogovoru vlade s sindikati vzgoje in izobraževanja o povišanju prejemkov zaposlenih v tej panogi. Za prvi razred bo spremenjena ekonomska cena odslej 498 evrov, za tretjega pa 404 evre. Vrtec Lipa skupaj obiskuje dobrih dvesto malčkov.

»Preračunali smo, da bi dvig zneskov na položnicah v povprečju znašal do tri evre mesečno. Vendar prej je bila enaka cena za vse, zdaj pa bodo starši, ki živijo v naši občini, dobili nekaj popusta, od tri do pet odstotkov, preostali pa bodo plačali polno ceno, vendar v okviru njihovih zmožnosti. Za nas se nič ne spremeni, saj bodo razliko do ekonomske cene plačevale občine, od koder prihajajo otroci«, je pojasnil občinski svetnik Emil Kačičnik.