ŠTORE Občino bodo preselili

Štorovčani nadaljujejo postopno selitev prostorov občine. Ta bo s koncem leta začela delovati v Mercatorjevem centru, kamor bodo premestili tudi knjižnico. Vrednost celotnega projekta je slabih 200.000 evrov. Obstoječo občinsko zgradbo (na fotografiji) nameravajo ponovno preurediti v stanovanja.

Župan Miran Jurkošek bi zlasti za starejše občane v novih prostorih želel zagotoviti tudi delovanje krajevnega urada celjske upravne enote, po zgledu Vojnika in Dobrne.

Poglavitni razlog za selitev, ki so jo sicer že dolgo načrtovali, je dejstvo, da na Lipi živi polovica občanov, sedanji občinski prostori pa že dolgo niso več ustrezni.