Število brezposelnih na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem tudi decembra naraslo

V letu 2020 je bilo v Sloveniji skoraj 15 odstotkov več brezposelnih kot v letu poprej. Brezposelnost se je decembra zaradi upada zaposlovanja in večjega števila prijav brezposelnih, ki jim je ob koncu leta prenehala zaposlitev za določen čas, povečala.

Tudi na Uradu za delo Slovenske Konjice. Konec decembra je bilo tako na območju konjiške, zreške in vitanjske občine 1.340 registriranih brezposelnih oseb, kar je dobrih sedem odstotkov ali 89 ljudi več kot novembra in skoraj pet odstotkov več kot v decembru 2019.

Kdo so brezposelni?
Med registriranimi brezposelnimi osebami je na konjiškem Uradu za delo še vedno največ dolgotrajno brezposelnih, nekaj več žensk kot moških, po starostni strukturi prevladujejo osebe, stare več kot 50 let (skoraj 40 odstotkov). Invalidov je skoraj 18 odstotkov. Glede na izobrazbo je med brezposelnimi na tem območju največ oseb z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (slaba tretjina), najmanj pa oseb z visokošolsko izobrazbo tretje stopnje (magisterij, doktorat).

Lani manj prostih delovnih mest
Lani so na območju konjiškega Urada za delo oziroma omenjenih občin objavili 1.323 prostih delovnih mest, kar je skoraj 9 odstotkov manj kot v letu 2019.
V ukrepe Aktivne politike zaposlovanja so na tem Uradu za delo lani vključili 304 osebe, največ v usposabljanje in izobraževanje.

Zaposlilo se je 884 brezposelnih
V letu 2020 se je na Urad za delo Slovenske Konjice na novo prijavilo 1.249 oseb, kar je 21 odstotkov več kot leta 2019. Med novo prijavljenimi v lanskem letu prevladujejo osebe, ki so jim potekle pogodbe za določen čas (668 oseb), 263 je bilo presežnih delavcev, 128 iskalcev prve zaposlitve in 11 oseb, ki so službo izgubile zaradi stečaja.
Lani se je iz evidenc brezposelnosti konjiškega Urada za delo odjavilo 1.191 oseb, od tega 884 oseb zaradi zaposlitve, kar je dobrih 24 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2019. (N. K.)

 

 

 

 

Oglas