Štatenberg: Otvorili bodo prenovljeno Bernadekovo bajto

Turistično društvo Štatenberg je pred dvema letoma ustanovilo Sekcijo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine z namenom, da obnovijo »bajto«, ki je bila pred propadom in jo ohranijo za naše rodove, da bodo videli kako je bilo življenje nekoč težko. Bernadekova bajta, kot so jo poimenovali, stoji v vasi Štatenberg (občina Makole), v delu vasi, ki se imenuje »Kamenke«. Popoldan pripravljajo otvoritev s kulturnim programom in prikazom starih kmečkih opravil.

Bajta je stara okrog 250 let in je delno kamnita, večinoma pa lesena. Predsednica TD Štatenberg Štefka Skledar pove: »Življenje v bajti je bilo izredno revno, saj je mati preživljala družino le z dnino pri bližnjih kmetih. Bili so zelo dobri, srčni ljudje, vendar revni po materialnih dobrinah.« Bernadekovo bajto sestavljajo štirje prostori. Zraven bajte stoji še lesen svinjak. Za hišo je vaški peskokop in kamnolom iz katerega so odvažali gradbeni material za večino hiš v bližnji okolici. Pod njim leži manjša njivica z raznovrstnimi posevki.

Obnova je potekala na tradicionalen način, samo z ročnimi deli. Pri obnovi je vsakič pomagalo okrog dvajset domačinov – njihovih članov. Štefka Skledar opiše: »Najprej smo popravili ostrešje na hiši ter svinjak, katerega streha je bila popolnoma v razsulu. Napravili smo novi vrt in nove brajde. Očistili smo tudi vaški peskoskop. Nedaleč stran smo naredili kmečko stranišče na »štrbunk«. Notranjost je bila popolnoma dotrajana – od podov, ometov,… Prenovili smo tudi tla in zamenjali okna. Največji zalogaj pa so bili materiali in predmeti za hišo, saj smo želeli, da so prvotni, takšni kot so bili nekoč in jih je bilo zelo težko dobiti.« Bernadekova bajta bo v prihodnje namenjena za oglede – za naključne turiste ter za šole in vrtce. (D.G.)