Stanovanjsko podjetje Konjice: želijo sodelovati pri pripravi odzivnega poročila

Člani Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja Konjice so se pred dnevi sestali na drugi izredni seji, na kateri so zavzeli stališča v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča, ki je Občini Slovenske Konjice izreklo negativno mnenje za leto 2020. Nadzorniki so prepričani, da je bil pred leti postopek preoblikovanja takrat Javnega stanovanjskega sklada v Stanovanjsko podjetje pravilen in zakonit. Zato želijo, da podjetje ostane takšno, kot je, menijo pa tudi, da je čas za jasne odgovore. Predsednik nadzornega sveta Branko Bračko je tako na konjiško Občino, ki je lastnica podjetja, naslovil pismo z nekaj pozivi.
Kaj pričakujejo? Člani Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja pristojne na Občini pozivajo, da jim – in tudi poslovodstvu podjetja, predstavijo Revizijsko poročilo, in sicer v delu, ki se nanaša na njih, ter podajo svoja stališča. Med drugim pozivajo tudi naj v postopek priprave odzivnega poročila za Računsko sodišče vključijo dva predstavnika podjetja in dva predstavnika Nadzornega sveta omenjenega podjetja. Bračko je še pozval, da naj o tej problematiki nadzornike in podjetje korektno obveščajo. Ker verjame, da obstaja skupni – tudi javni interes, meni, da je prav da Stanovanjskemu podjetju omogočijo nadaljnjo pot. (Jure Mernik)