Stanovanjsko podjetje Konjice se bo zadolžilo za nadaljnjo gradnjo stanovanj


V naslednjem letu se bo Stanovanjsko podjetje Konjice lahko zadolžilo za 1.940.000 evrov. Soglasje k temu so že dali občinske svetnice in svetniki. Večina zadolžitve pa bo šla na račun gradnje novih stanovanjskih objektov v Tepanju in Ločah.
S projektnim financiranjem nameravajo zgraditi drugi večstanovanjski objekt v novi soseski v Tepanju. Doba vračila 1.200.000 evrov posojila pa je 15 mesecev, torej naj bi ta kredit po besedah direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaža Rihtaršiča odplačali že do konca same gradnje. Za gradnjo neprofitnih stanovanj v Ločah potrebujejo približno 550.000 evrov, odplačali pa naj bi jih v desetih do dvajsetih letih. Manjši del zadolžitve bo šel na račun nakupa zemljišča za stanovanjsko gradnjo (160.000 evrov) in kombiniranega vozila (30.000 evrov).
V Tepanju je tudi v drugem bloku načrtovanih 15 stanovanj. Začetek gradnje bo odvisen predvsem glede na potrebe (povpraševanje). Prav tako 15 stanovanj je načrtovanih v Ločah, in sicer na zemljišču, kjer je trenutno košarkarsko igrišče. (Jure Mernik)