Stanovanjsko podjetje Konjice bo ostalo d.o.o.

Spomnimo: Računsko sodišče je konec leta 2022 v revizijskem poročilu občini Slovenske Konjice izreklo negativno mnenje za leto 2020. Kot glavno težavo so izpostavili, da Stanovanjsko podjetje Konjice določene dejavnosti, ki veljajo za tržne (upravljanje stanovanj, popravila stanovanj in podobne stvari), za Občino Slovenske Konjice opravlja brez javnega razpisa.
Največ nejasnosti je bilo torej okoli statusa Stanovanjskega podjetja Konjice, zato so na Občini sestavili posebno komisijo, v kateri so bili tako predstavniki občinske uprave kot Stanovanjskega podjetja, vodil pa jo je podžupan – odvetnik Primož Poklič. V odzivnem poročilu, ki so ga pripravili na Občini, so med drugim navedli, da je mogoče ugotovljene nepravilnosti odpraviti na dva načina, in sicer s preoblikovanjem družbe Stanovanjsko podjetje Konjice v javni stanovanjski sklad ali z ohranitvijo obstoječe organizacijske oblike z ustreznimi spremembami. na seji občinskega sveta so izbrali drugo možnost. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Preberite tudi:
Stanovanjsko podjetje Konjice: želijo sodelovati pri pripravi odzivnega poročila
https://novice.si/page/stanovanjsko-podjetje-konjice-zelijo-sodelovati-pri-pripravi-odzivnega-porocila/