Štajerski župani o predvidenih regijah večinoma kritični

Nov predlog teritorialne delitve Slovenije predvideva enajst pokrajin, oblikovanih po mestnih občinah. Štajerska je po tem predlogu »razkosana« na tri pokrajine. O tem so naši novinarji danes govorili s štajerskimi župani.

‘Zahodnoštajerski župani’

Občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica ter Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole bi bile združene v Zahodnoštajerski pokrajini, skupaj z občinami, kot so denimo Duplek, Ruše, Šentilj. V Mariboru bi bil sedež pokrajine, sedež pokrajinskega sveta v Slovenski Bistrici in sedež sveta občin v Lenartu.
Kako so takšno ureditev za Radio Rogla komentirali župani?

Slovenske Konjice: pod Maribor ali Celje?
Župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc pravi, da moramo razmišljati o decentralizaciji odločanja. “Slovenske Konjice so predvidene pod Mariborom, torej sedež pokrajine je določen v Mariboru. Vprašanje je, ali sodimo bolj pod Maribor ali pod Celje. O tem bomo govorili, ko se bo razprava razvijala. Pozitivno jemljem to, da se bi naj pokrajine ustanovile, seveda pa je treba jasno ločiti, kakšne bodo pristojnosti, financiranje in vse ostalo. Torej bo še kar nekaj časa minilo.”

Vitanje: pokrajin je preveč
Po mnenju vitanjskega župana Slavka Vetriha je 11 pokrajin preveč: “V oči seveda bode naša umestitev v zahodnoštajersko družbo. Tu sem osebno absolutno proti, saj se nas umešča v sklop, ki nima praktično ničesar skupnega. Tu so denimo občine Cerkvenjak, Lenart in Lovrenc na Dravskem polju in podobno, to pa najbrž ne bo šlo in zadeva ne bo sprejemljiva.”

V Poljčanah zadovoljni
V Zahodnoštajersko pokrajino naj bi bila umeščena tudi občina Poljčane. »Podrobnosti ne poznam, lahko le komentiram, da sem spadamo že ves čas,« je s to razdelitvijo zadovoljen župan Poljčan Stanislav Kovačič. »Za nas se nič dramatičnega ni spremenilo. Prav je, da spadamo v to pokrajino. V preteklosti je obstajala tudi opcija, v kateri so Poljčane kombinirali k Ptuju. Toda Poljčane gravitirajo na Maribor in Sl. Bistrico, ne le zaradi železnice, tudi ljudje migrirajo v glavnem v te kraje. Zato za nas nikakor ne bi bilo sprejemljivo, če bi nas vezali na Ptuj.«

V Makolah še niso opredeljeni
Občina Makole bi bila prav tako umeščena v Zahodnoštajersko pokrajino. Ali je to za občino dobro ali ne? V Makolah se o tem še ne želijo opredeliti. Občina se namreč nahaja na robu predlagane Zahodnoštajerske pokrajine in bo s tako umestitvijo nekako odrezana od drugih haloških občin, s katerimi se prav tako povezuje, razmišlja župan Franc Majcen. »Še imamo čas za pripombe in oblikovanje stališča,« se s komentarjem ne želi prenagliti. Ob tem pa odločno dodaja: »V vsakem primeru pa podpiram pokrajinsko razdelitev, saj se marsikatera pristojnost s tem prenese na pokrajine, kar bo dosti bolje od sedanje centralizirane državne ureditve.«

‘Južnoštajerski župani’

Občine Celje, Štore, Vojnik, občine Obsotelja in Kozjanskega, bi bile v Južnoštajerski pokrajini, skupaj z občinami, kot so Dol pri Ljubljani, Litija, Hrastnik.
Sedež bi bil v Celju, sedež pokrajinskega sveta v Žalcu, sedež sveta občin v Zagorju ob Savi.
Kako so to na Radiu Rogla komentirali župani?

Šentjur: dovolj največ 8 pokrajin
Župan Šentjurja mag. Marko Diaci pravi, da je predvsem pomembno, katere pristojnosti bodo imele. Kar se tiče števila je prepričan, da bi bilo dovolj šest ali največ osem pokrajin: “Število 11 je preveč, kajti v tem primeru ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo Kozjansko in Obsotelje tudi svoja pokrajina. Velika razdrobljenost Slovenije torej ne vodi nikamor. Še bolj pa je pomembno, da bomo funkcije čim manj zbirokratizirali, saj tako zbirokratizirna države, kot je Slovenija, v Evropi ne poznam.”

Rogaška Slatina: najprej določimo pristojnosti in financiranje
Tudi župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič se strinja, da je najprej nujno določiti pristojnosti pokrajin. Uvrstitev občine v to pokrajino sicer pozdravlja, saj že ves čas gravitirajo v savinjsko regijo. “Ocenjujem, da bi bilo treba narediti določene korekcije, saj v tem trenutku še niso znani vsi kriteriji o oblikovanju pokrajin. Predvsem pa bi bilo treba najprej določiti pristojnosti in kdo bo zagotavljal finančna sredstva, šele potem pa se lahko pogovarjamo o primernosti števila in o sedežih pokrajin.”

Šmarje pri Jelšah: v predlogu je veliko napak
Župan Občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš meni, da je v osnutku o ustanavljanju pokrajin pri Južnoštajerski pokrajini kar nekaj napak, saj določene občine sploh niso štajerske. “Občina Šmarje pri Jelšah bi pokrajinsko lahko sodila v južno štajersko, ne pa tudi občina Dol pri Ljubljani. Smo občina, ki spada v Obostelje in Kozjansko, pokrajinsko lahko tudi v južno štajersko, vendar menim, da bo še kar nekaj debat potrebnih, da bo sprejet dokončen dogovor, katera občina sodi kam. Predlog torej ni na mestu. 11 pokrajin je veliko, določene občine pa niso umeščene v prave pokrajine.”

V Podčetrtku bi ‘celjsko pokrajino’
Župan Podčetrtka Peter Misja svoje občine ne vidi v družbi zasavskih – bolj mu je všeč ideja o celjski pokrajini: “Občina Podčetrtek lahko spada samo v celjsko območje in ne predstavljam si, kako bi lahko v to pokrajino spadale zasavske občine. Verjamem, da se bodo stvari obrnile drugače in bo območje Celja, kamor spadamo tudi mi, na koncu imelo svojo pokrajino. Sicer pa sem bil vedno za to, da se Slovenija decentralizira. Pokrajine zamujajo že vrsto let, urejen bi morale biti že takoj po osamosvojitvi Slovenije. Do obstoječega predloga se je v tem trenutku tako težko opredeljevati.”

Rogatec: predlog je problematičen
Župan Rogatca Martin Mikolič je prepričan, da pokrajin v predvideni obliki ne bo. “O tem bo še tekla razprava in treba bo še veliko postoriti, preden bo predlog šel v državni zbor. Predlog, da je toliko pokrajin, kot je mestnih občin, je zelo problematičen. Moti me tudi, da so že v osnutku določeni sedeži pokrajin, sedeži svetov, s tem bi še lahko počakali. Vsi se strinjamo, da pokrajine moramo imeti, ko pa pride do vprašanja, koliko pokrajin, potem pa nastopijo problemi.”

Več lahko preberete tu: Ustanavljanje regij: stroka tokrat predlaga »razkosanje« Štajerske na tri pokrajine