ŠTAJERSKA: na predsedniških volitvah brez presenečenj

Tudi na Štajerskem so volivci na predsedniških volitvah večinoma glasovali kot na slovenski ravni Sloveniji. Volilna udeležba je bila dokaj visoka in je v nekaterih okrajih presegla slovensko volilno udeležbo. Znova pa je bil tukaj tudi okraj z eno najnižjih udeležbo – okraj Šmarje pri Jelšah.
Vsi objavljeni podatki so še neuradni.

ŠENTJURSKO: Logar zbral kar 45 odstotkov
Neodvisni kandidat s podporo SDS Anže Logar je v šentjurskem volilnem okraju zbral kar 45,23 odstotkov glasov, kar je dvakrat več od prve zasledovalke Nataše Pirc Musar (22,12), s katero se bo pomeril v drugem krogu.
Za njima so se zvrstili Milan Brglez (11,23), Vladimir Prebilič (9,6), Sabina Senčar (5,59), Janez Cigler Kralj (4,74) in Miha Kordiš (1,49).
Udeležba je dosegla 51,3 odstotke.

KONJIŠKO: Na drugem mestu Brglez
V konjiškem volilnem okraju, v katerega spadajo občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, je prav tako kot na državni ravni največ glasov prejel Anže Logar. Volivke in volivci so mu namenili 44,40 odstotka glasov, kar je še precej več kot jih je prejel na območju celotne države. Bi pa Konjičani, Zrečani in Vitanjčani v drugi krog poslali Milana Brgleza (19,77 odstotka) in ne Nataše Pirc Musar (18,95 odstotka).
Vladimir Prebilič je na četrtem mestu zbral 5,89 odstotka glasov, peti Janez Cigler Kralj 4,78 odstotka, šesta Sabina Senčar 4,71 odstotka in sedmi Miha Kordiš 1,50 odstotka.
Volilna udeležba je bila v omenjenih treh občinah nekoliko višja kot v Sloveniji. Na volišča je prišlo 52,64 odstotka volilnih upravičencev (celotna država: 49,02 odstotka – podatek ob 21.00).

BISTRIŠKO: Prepričljivo največ glasov Logarju
V Volilnem okraju Slovenska Bistrica, ki vključuje večino območij občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica, so volivke in volivci Anžetu Logarju zaupali kar 42 % glasov. Nataša Pirc Musar je v tem okraju dobila 23 %.
Volilna udeležba je bila 50-odstotna, torej malenkost višja od slovenskega povprečja.

CELJSKO:  Pirc Musarjeva skoraj premagala Logarja
V obeh celjskih volilnih okrajih je kot v Sloveniji zmagal Anže Logar, v prvem s skoraj 40 odstotki glasov, v drugem pa s skoraj 30.
Nataša Pirc Musar je v celjskem okraju Celje 1 (kjer glasujejo tudi Dobrno, Vojnik, Štore, Frankolovo in del Celja) zbrala dobrih 24 odstotkov, v volilnem okraju  CELJE 2 pa  je v boju z Logarjem šlo zelo na tesno – Musarjeva je imela skoraj 29 odstotkov, Logar pa skoraj 30.
Volilna udeležba v obeh okrajih je bila okrog 46 odstotkov.

Šmarje pri Jelšah: Večina za Logarja
Tudi v šestih občinah Obsotelja in Kozjanskega presenečenj ni bilo. Največ tistih, ki se je danes odpravilo na volišča, si za predsednika Slovenije želi Anžeta Logarja. Podprlo ga je 43,91 odstotkov udeležencev volitev. Sledi Nataša Pirc Musar, za katero je glasovalo 21,97 odstotkov.
V šmarskem volilnem okraju sledijo: Milan Brglez (12,68 odstotkov), Vladimir Prebilič (7,20 odstotkov), Janez Cigler Kralj (6,56 odstotkov), Sabina Senčar (5,81 odstotkov) in Miha Kordiš (1,87 odstotka).
V volilnem okraju Šmarje pri Jelšah je bila volilna udeležba med nižjimi v državi. Na volišča se je podalo 43 odstotkov volilnih upravičencev.

………………………………….

Danes se bomo volivci podali na volišča in izbirali novega predsednika ali predsednico Republike Slovenije. Kako bo potekal volilni dan na Štajerskem in kakšne odločitve bo prinesel?*
Vsebino novice dopolnjujemo.

Bistriško
V volilnem okraju Slovenska Bistrica so na volišča za predsedniške volitve povabili okoli 24.200 volivcev.
V tem okraju bo na dan volitev odprtih 60 volišč, poleg tega bo delovalo še volišče Omnia.
Na vsakem volišču bo nad potekom bdel šestčlanski volilni odbor, skupno je v odborih več kot 370 ljudi. Celoten potek pa bo spremljala okrajna volilna komisija pod vodstvom mag. Metke Kramberger Vherry.
Volilni okraj Slovenska Bistrica vključuje večino območij občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.
Del občanov Slovenske Bistrice pa sodi tudi v okraj Maribor I – tako je od zadnje spremembe volilnih okrajev, gre pa za območja krajevnih skupnosti Pragersko ter Spodnja in Zgornja Polskava.

Konjiško
Na območju konjiškega volilnega okraja, ki zajema občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, je danes odprtih 39 rednih volišč. Gre za standardna volišča, le volišče ‘Ulipi’ so prestavili v prostore OŠ Pod goro. Za izvedbo volitev v omenjenih občinah sicer skrbi skoraj 250 ljudi, v volilni imenik pa je vpisanih 18.196 volivk in volivcev.

Šentjursko
Na Šentjurskem bodo volivci v nedeljo glasovali na 33 voliščih.

Celjsko
Kot je za mestni časopis Celjan pojasnila Nada Harder, tajnica 2. volilnega okraja 5. volilne enote (Celje 1), ima okraj 41 volišč, obsegajo pa Dobrno, Vojnik, Štore, Frankolovo in del Celja. Volilni odbori so 6-članski, torej štejejo skupaj 246 ljudi.
Nataša Rečnik, tajnica 3. volilnega okraja 5. volilne enote (Celje 2), je pojasnila, da ima okraj 22 volišč, tu sta vključeni tudi predčasno volišče in volišče OMNIA. Za nemoteno glasovanje bodo skrbeli volilna komisija, ki šteje 13 oseb, ter volilni odbori, ki štejejo 136 oseb.

Obsotelje in Kozjansko
V šestih občinah Obsotelja in Kozjanskega je danes skupaj odprtih 42 volišč. Na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli lahko glasuje 26.024 volilnih upravičencev.

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasnih predsedniških volitev se je v konjiškem volilnem okraju udeležilo 635 Konjičanov, Zrečanov in Vitanjčanov. To je skoraj 3,5 odstotka vseh volilnih upravičenk oz. upravičencev v omenjenih treh občinah.
Od nekaj manj kot 16.500 volilnih upravičencev v Šentjurju in Dobju se jih je predčasnih predsedniških volitev udeležilo 738, kar je slabih štiri in pol odstotka. Na Šentjurskem bodo volivci v nedeljo glasovali na 33 voliščih.
V volilnem okraju Slovenska Bistrica so v nedeljo na volišča povabili okoli 24.200 volivcev. Pretirane gneče na predčasnem volišču ni bilo. Podobno kot drugod po Sloveniji je tudi na Bistriškem predčasno glasovalo 2,8 odstotka ali 683 upravičencev.

* vsi podatki so začasni in neuradni

Oglas