Šrot sprejel najuspešnejše srednješolce

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je na dvorišču Knežjega dvora pripravil tradicionalni sprejem za najuspešnejše srednješolce v minulem šolskem letu. Letos je bilo na sprejem povabljenih kar 197 zelo uspešnih maturantov splošne in poklicne mature, dijakov zaključnih letnikov poklicnih šol, učencev glasbenih šol ter tistih dijakov, ki so se izkazali na tekmovanjih znanja. Zaradi izjemno velikega števila nagrajencev in preventivnih ukrepov so slovesnost razdelili v dva dela.

»Občudujem vas, ker ste vsestranski in neverjetno pogumni.«

Šrot je na 27. sprejemu srednješolcev poudaril, da so zanj srečanja z najuspešnejšimi osnovnošolci in srednješolci vsako leto med najlepšimi dogodki. »Mladi ste s svojo iznajdljivostjo, delavnostjo in osredotočenostjo resnično pravi navdih. Občudujem vas, ker ste vsestranski in neverjetno pogumni. Če boste takšen odnos do dela, ljudi in življenja znali ohraniti, je pred vami čudovita prihodnost. Lahko boste razvili vse svoje potenciale in uresničili še tako visoke cilje,« je dejal  Šrot.

Župan je v svojem nagovoru najuspešnejšim srednješolcem še dodal, da se bodo v življenju srečevali z najrazličnejšimi ljudmi in izzivi. »Ne bodo vas vsi opogumljali in navdihovali. Čisto vsak pa vas lahko kaj nauči. Zato hodite po svetu z odprtimi, radovednimi očmi, saj pravijo, da nam vsak človek, pa tudi vsak življenjski izziv, pride na pot z razlogom.«

Izjemni dijaki

V šolskem letu 2020/2021 je izjemen učni uspeh na splošni maturi na srednjih šolah Mestne občine Celje doseglo 39 dijakov, na poklicni maturi v okviru srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja pa 95 dijakov. Zaključni izpit s pohvalo v srednjem poklicnem izobraževanju je v minulem šolskem letu opravilo skupno 39 dijakov. Izjemne dosežke na področju tekmovanja znanja v šolskem letu 2020/2021 pa je na srednjih šolah Mestne občine Celje doseglo 16 dijakov. Županov sprejem je bil namenjen tudi dijakom programa umetniške gimnazije, smer glasba, na I. gimnaziji v Celju in Glasbeni šoli Celje, ki so dosegli izjemen uspeh na področju glasbenega izobraževanja v minulem šolskem letu, teh dijakov je bilo 8. (UC)

Oglas