Šport se tudi na Konjiškem lahko vrne v stare tirnice

Koronavirus je šport postavil v popolnoma drugo dimenzijo. Če bo ‘preživelo’ gospodarstvo, bo najbrž tudi šport. Pogovarjali smo se z direktorico Zavoda za šport Slovenske KOnjice, Lauro Krančan.
Bo šport po vašem mnenju še kdaj takšen, kot je bil pred to ‘korona krizo’?
Glede na trenutno stanje v Sloveniji menim, da se lahko šport vsebinsko vrne v ‘stare’ tirnice. Trenutno se sicer soočamo s situacijo, ko ni mogoče zagotoviti dovolj športnih površin za izvajanje vseh aktivnosti v časovnem obsegu, kot je bil ustaljen in ki so ga bila športna društva navajena. To nas postavlja v situacijo, ko lahko tudi društva ugotovijo, da mogoče športni programi niso nujno tako obsežni, in to pripomore k vzpostavitvi novih pristopov. Poleg že omenjenega zmanjšanega obsega programov, priprave vadb ‘za doma’ – torej na daljavo, se v športne programe dodaja tudi vadba na zunanjih športnih površinah in pa druge oblike vadb (npr.: več kondicijskih priprav). Drugo vprašanje pa je seveda, kako bo s športom iz finančnega vidika. Veliko športnih društev je namreč poleg sofinanciranja s strani občine odvisnih tudi od denarja sponzorjev in vadnin. Glede odgovora na to vprašanje pa moramo še malo počakati. Sponzorstva so odvisna od dobrega položaja podjetnikov, vadnine od tega, koliko si lahko posameznik (zase ali za svoje otroke) privošči. Če bodo podjetja v naši lokalni skupnosti še naprej lahko dobro poslovala in jih ‘korona kriza’ ne bo preveč prizadela, bodo tudi športna društva še naprej deležna podpore.
Več – tudi o tem, kako daleč je priprava strategije športa za konjiško občino, pa v daljšem pogovoru s Krančanovo, ki je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE.