Spletni portal NOVICE.SI do volitev v Evropski parlament 2019

Spletni portal NOVICE.SI bo kot samostojni, nestrankarski medij tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih. Objavljamo pravila, po katerih se bomo ravnali v času predvolilne kampanje.

Pravila za volilno kampanjo Evropske volitve 2019

Osnovno vodilo pri poročanju bo nestrankarsko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali. Da bi obvestili bralce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zapisih.

V času do volitev bomo na spletnem portalu NOVICE.SI enakopravno obravnavali dejavnost vseh strank/kandidatov. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem mediju. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom, po navadni pošti NOVICE.SI, Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice, ali po elektronski pošti portal@novice.si.

V času volilne kampanje uredništvo ne bo objavljalo na to temo naravnanih pisem bralcev in drugih nenovinarskih sporočil.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

Na spletnem portalu NOVICE.SI lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku oglasnih sporočil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov.

Spletni portal NOVICE.SI bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji volitev v Evropski parlament 2019 in veljajo od 9. aprila 2019 naprej.