Sosedi nočejo novih sosedov

Na zadnji redni občinski seji je precej prahu dvignila točka, ki se je nanašala območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OOPN) v naselju Nova vas, na zahodnem pobočju hriba Golovec, pod Osnovno šolo Frana Roša.

Na pobudo lastnikov zemljišč je Mestna občina Celje (MOC) preverila možnost gradnje za tri stanovanjske objekte, ki na severni in severovzhodni strani mejijo na Travniško ulico ter površine šolskega kompleksa Osnovne šole Frana Roša. Na osnutek je bilo v javni obravnavi podanih kar nekaj predlogov in pripomb, ki so jih na MOC pisno pojasnili.

Po javni obravnavi so naročili še dodatna geološka poročila. Po glasovanju je bil odlok sprejet z 21 glasovi za in 6 proti, vendar številni temu še vedno nasprotujejo. Strokovne službe bodo tako še enkrat preverile argumente, lastniki pa se bodo za svoje pravice borili še naprej.

Več o celotni zgodbi iz različnih zornih kotov lahko preberete v zadnji številki Celjana.