SOOČENJE Županski kandidati v Šentjurju ll.

Šentjurske županske kandidate smo ob koncu pobarali še o njihovih stališčih do občinske štipendijske politike. Ta, kot je znano, sloni na subvencioniranju kadrovskih štipendij za deficitarne poklice. Zanimalo nas je ali je takšen način za delodajalce in mlade dovolj privlačen in spodbuden, bi ga veljalo spremeniti, dopolniti ali dodelati, da bi več mladih ostajalo v domači občini in v njej iskalo poslovne in karierne priložnosti?

Mihaela Rožej (SLS)

 

Mojca Inkret (SDS)

 

Vincenc Frece (SD)

 

Janez Jenšterle (neodvisni na listi SMC)

 

Marko Diaci, župan, (GOŠ)