SOOČENJE: Šentjurski županski kandidati

Ena glavnih tegob v Šentjurju je prometna ureditev. Peterico županskih kandidatov smo povprašali ali se zavzemajo za preureditev semaforiziranega križišča pri Resevni, kjer se srečata Kvedrova in Dobrotinškova ulica, in kako, če sploh, bi ga preuredili.

Tudi občani namreč vse glasneje opozarjajo na nevarno križišče z zastarelim prometnim režimom, neustrezno konfiguracijo in veliko gostoto zlasti tovorih vozil v smeri drameljskega avtocestnega priključka.

Mojca Inkret (SDS) se zaveda pomena tega dela mesta.

 

Mihaela Rožej (SLS) zagovarja celostno urbanistično rešitev.

 

Neodvisni kandidat Janez Jenšterle (kandidiral bo na listi SMC) opozarja na nevzdržnost prometne ureditve.

 

Vincenc Frece (SD) ve, da občina že ima pripravljene rešitve.

 

Aktualni župan Marko Diaci (GOŠ) pojasnjuje.