Šolski center Celje brez okuženih dijakov, pripravljeni na začetek pouka na daljavo

Foto Andraž Pušnik

Šole Šolskega centra (ŠC) Celje so na začetek dela na daljavo dobro pripravljene. Kot poudarjajo vodilni na šoli, trenutno med 3.000 dijaki, nimajo okuženih dijakov. Med zaposlenimi imajo dva okužena od 310 zaposlenih.

Zaradi posameznih karanten dijakov in učiteljev, ki so bili v stiku z okuženimi, so vpeljali hibrid-no poučevanje: del učiteljev in dijakov je prisotnih v razredu, preostali delajo preko videokonfe-renc od doma. Vsi učitelji imajo svoje računalnike, zainteresirani so z novim šolskim letom za poučevanje dobili tudi grafične tablice. Na centru so ponosni na vse dijake in zaposlene, ki z odgovornim ravnanjem skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.

Kot je še pojasnil direktor ŠC Celje Igor Dosedla, so dijaki zgledno sprejeli nošenje mask. Pravi, da učiteljem ni enostavno poučevati z maskami, a so zmogli tudi to. Skladno z napovedjo vlade RS bodo od ponedeljka pouk izvajali na daljavo, na kar so že maksimalno pripravljeni.

Oglas