Šmarje pri Jelšah: Pomoč na domu bo odslej v rokah Doma upokojencev Šmarje

Svetniki Občine Šmarje pri Jelšah so na 8. redni seji občinskega sveta sprejeli predlog Odloka proračuna v prvi obravnavi, ki je na odhodkovni strani težak kar 11.340.834 evrov. Prav tako so na seji dali soglasje k prenosu socialno varstvene storitve Pomoč na domu na Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah ter soglasje k cenam socialno varstvenih storitev.

Svetniki Občine Šmarje pri Jelšah so bili na 8. redni seji po sprejetju sklepov pretekle seje in sprejetju dnevnega reda, pod točko 3 s strani Vere Rutar, poobla. arh., Regijske razvojne družbe d. o. o. iz Domžal, deležni predstavitve podrobnega prostorskega načrta Kamnoloma Pijovci, ki so ga v prvi obravnavi podprli, v nadaljevanju pa so dali soglasje k prenosu socialno varstvene storitve Pomoč na domu s strani Centra za socialno delo Celje na Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah od 1. 1. 2020 dalje. Svetniki so dali soglasje tudi k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu, ki jo bo izvajal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, pojasnila pa je uvodoma podal Damjan Boštjančič. Cena pomoči na domu bo v primeru izvajanja na delovni dan znašala 20,82 evra, v času nedelj in v nočnem času 24,73 evra, ob praznikih in dela prostih dnevih pa 26,88 evra. Občina Šmarje pri Jelšah bo storitev subvencionirala v višini: 14,12 evra, kadar se bo storitev izvajala na delovni dan; 16,63 evra, če se bo storitev izvajala v nedeljo ali v nočnem času, ter 18,08 evra, če se bo storitev izvajala ob praznikih oz. dela prostih dnevih. Sprejetje omenjenih cen in višine subvencioniranja pomeni, da bodo uporabniki za storitev v delovnih dneh morali odšteti 6,70 evra, ob nedeljah in praznikih 8,10 evra in ob praznikih in dela prostih dnevih 8,80 evra. S strani Doma upokojencev Šmarje se je Občini Šmarje pri Jelšah za zaupanje zahvalila direktorica Gordana Drimel, ki je zagotovila, da se bodo skupaj s sodelavci potrudili in vse svoje znanje vložili v izvajanje dejavnosti. (Karmen Cvirn)