Šmarje pri Jelšah: podjetje Pišek – Vitli Krpan se bo lahko širilo

Šmarsko podjetje načrtuje izgradnjo nove montažno-skladiščne hale.

Na zadnji seji so svetniki občine Šmarje pri Jelšah sprejeli spremembe in dopolnitve prostorskega načrta, ki se nanašajo na možnost širitve stavbnih zemljišč šmarskega podjetja Pišek – Vitli Krpan. S sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu se je tako omogočila širitev tega uspešnega šmarskega podjetja na obstoječi lokaciji.

Kmetijskih zemljišč ne bo manj

 Na fotografiji je ustanovitelj in lastnik podjetja Franc Pišek.

Kot so obrazložili v gradivu za sejo občinskega sveta, gre za uspešno in razvojno naravnano podjetje z veliko dodano vrednostjo, ki pa je na obstoječi lokaciji prostorsko omejeno, saj ima zazidana že vsa stavbna zemljišča. Zato je bilo za nadaljnji razvoj tega pomembnega zaposlo-valca nujno omogočiti možnost širitve v kratkih časovnih rokih.
Določena kmetijska zemljišča v okolici podjetja bodo s spremembo prostorskih načrtov postala zazidljiva, a bodo ‘izgubljena’ kmetijska zemljišča nadomestili s spremembo namembnosti ne-zazidanih stavbnih zemljišč v kmetijska.
“Podjetje bo po tej spremembi zagotovilo nadomestna kmetijska zemljišča z rekultivacijo drugih zemljišč, tako da se površina kmetijskih zemljišč na tem območju ne bo zmanjšala,” so za časopis Rogaške novice pojasnili v podjetju Pišek – Vitli Krpan.

Kaj bodo gradili?

V podjetju Pišek – Vitli Krpan so nam pojasnili, da na obstoječi lokaciji načrtujejo tudi izgradnjo nove montažno-skladiščne hale z novim Feel KRPAN centrom, kjer bodo stranke lahko doživele in spoznale celotno zgodbo podjetja in začutile blagovno znamko KRPAN.
“Pripravljalna dela za gradnjo se bodo začela predvidoma poleti. V tem trenutku je zaradi hitrih sprememb cen gradnje vrednost naložbe težko ovrednotiti,” so nam sporočili iz podjetja, kjer načrtujejo tudi nove zaposlitve. Nekaj novih sodelavcev iščejo že v teh dneh, v prihodnje pa bodo kakovosten kader iskali v še večjem obsegu.

Oglas