Šmarje pri Jelšah: Na seji so največ časa posvetili pobudam in vprašanjem

Na tokratni seji šmarskega občinskega sveta je bila najbolj zanimiva točka ob koncu, in sicer točka ‘pobude in vprašanja’. Članice in člani občinskega sveta so imeli veliko pobud in vprašanj, pa tudi mnenj.

Največ časa so namenili vprašanju Boruta Bevca o poplavni varnosti naselja Šmarje pri Jelšah, ki so ga v zadnjih dveh letih nekajkrat prizadele meteorne vode, nastale ob močnih nalivih. Bevc je ob tem, ko ga je zanimalo, kako poskrbeti za poplavno varnost, izrekel pohvale gasilcem za njihovo pomoč pri odpravljanju posledic poplav. Župan Matija Čakš je povedal, da v občinski upravi vlagajo veliko aktivnosti v reševanje te problematike, a je rešitev zelo kompleksna in predvsem povezana z veliko finančnimi vlaganji. Gradnja zadrževalnikov na obeh vodotokih, ki se združita v naselju in bi čistila potoke, bi po idejni zasnovi bila vredna kar 7,5 mio evrov. Na kratki rok tega denarja nimata ne Direkcija Republike Slovenije za vode ne Občina, bodo pa ob sanaciji plazu na cesti nad cerkvijo svete Barbare zgradili en velik zadrževalnik.

Jože Misja je opozoril na problem steze za motokros v Lembergu, ki je zelo moteča za okolje in predlagal, da bi zemljišče, na katerem je steza, odkupila Občina, župan in vodja Oddelka za gospodarstvo Zinka Berk pa sta informirala še o trenutnem dogajanju v zvezi z varovanimi stanovanji.

Kakšno je Čakševo mnenje o nakupu zemljišča v Lembergu, s kakšnimi težavami se soočajo pri varovanih stanovanjih ter kako bi se lahko v nekaj letih okopali v šmarskem bazenu pa v prihajajoči številki Rogaških novic. (Jože Strniša)