Slovenske Konjice: Šola V parku spet polna!

Prilagojen program. Učenci s posebnimi potrebami spet sedijo v šolskih klopeh.

Po skoraj treh mesecih učenja na daljavo so se učenci s posebnimi potrebami v šole in v zavode znova vrnili včeraj. Tako je tudi podružnična šola V parku v Slovenskih Konjicah, kjer izvajajo prilagojen program, znova polna.

V šoli skoraj vsi učenci

“Čeprav so bili vsi učenci odzivni pri delu na daljavo in so večinoma dali vse od sebe, da so opravili šolsko delo in zadolžitve, se vsi, učenci, starši in učitelji, veselimo ponovne vrnitve in srečanja,” je povedala vodja šole Irena Pečovnik. V šolo se z izjemo ene učenke vračajo vsi učenci in delavci te podružnične šole.
V ponedeljek zjutraj so v zdravstvenem domu na covid-19 testirali vse učitelje in tehnično osebje (varuhinje, spremljevalke, hišnika, čistilko), po lastni želji pa tudi štiri učence šole. Izvidi vseh so bili negativni.

Lepše jim bo

Sicer pa pouk poteka po urniku v matičnih učilnicah, kjer so dan pred odprtjem šole učence že čakali delovni listi, pripomočki in ostali material. Interesnih dejavnosti, kjer so bile mešane skupine, ne bo.
“Menimo, da bomo z delom v šoli učencem z učiteljevo razlago, s ponazoritvami in sprotnimi povratnimi informacijami učno snov lažje približali, olajšali razumevanje, ne nazadnje pa razbremenili starše, ki so bili pri delu na daljavo svojim otrokom v veliko oporo in pomoč. Prav tako pa bodo učenci ob ponovnem srečanju s prijatelji bogatili socialne veščine in se skupaj imeli lepo, saj so se močno pogrešali,” je povedala vodja šole. (N. K.)

Prvi šolski dan v fotografijah: