Slovenske Konjice, Zreče: Ostajata branju prijazni občini

Občini Slovenske Konjice in Zreče sta prejeli oziroma podaljšali naziv Branju prijazna občina. Podelitev je bila na današnji Ta veseli dan kulture na Ministrstvu za kulturo.

Naziv Branju prijazna občina sta konjiška in zreška občina od Združenja splošnih knjižnic prvič prejeli leta 2017 za štiriletno obdobje. Komisija je potrdila, da v obeh lokalnih skupnostih nadaljujejo ustvarjalen in spodbuden odnos do knjige in branja ter krepijo zavedanje, kako pomembna je vloga lokalne skupnosti pri spodbujanju bralne kulture in bralne pismenosti.

Splošna knjižnica Slovenske Konjice s svojimi enotami v Vitanju, Zrečah in Ločah tudi v času epidemije novega koronavirusa skrbi za bralno kulturo. Bralne dogodke prestavijo na splet, ob tem pa ne pozabijo na najmlajše bralce, ki se z branjem šele spoznavajo.

Letošnje poletje je konjiška knjižnica zagotovila dvigalo in preuredila prostore osrednje. To je bil pomemben korak za vključitev ranljivih skupin – starejših, posebej gibalno oviranih invalidov, mamic z vozički in drugih.
To jesen pa so uredili osem novih knjigobežnic po konjiških krajevnih skupnostih. Založene so z raznovrstnim gradivom, ki si ga lahko bralci izposodijo, prebirajo in vrnejo. Vanje pa lahko prinesejo tudi knjige iz domačih knjižnic.

Oglas