Slovenske Konjice: spremembe proračuna in težave z izvajalci

Na zadnji seji konjiškega občinskega sveta so med drugim sprejeli tudi drugi letošnji rebalans občinskega proračuna. Župan Darko Ratajc poudarja, da je proračun ‘živa zadeva’, še posebej v trenutnih ‘covid’ razmerah: “So projekti, ki jih dejansko ni možno realizirati, nekateri zahtevajo nekaj več denarja. Velikih sprememb pa s tem rebalansom ni.” Iz rebalansa je župan izpostavil dva projekta, izgradnjo zadrževalnika v Škalcah, s katerim želijo preprečiti podobne neprijetnosti, kot so se dogajale ob zadnjih hujših nalivih, ter povišanje postavke za delovanje Vrtca – dvig cen bo Občino letno stal približno 200.000 evrov. Ratajc je svetnike še obvestil, da imajo težave z gradbenimi izvajalci, ki imajo ogromno dela. Z roki zamujajo podobno kot v drugih občinah. Načrtovani projekti sicer niso ogroženi, bo pa verjetno pri dveh občinskih cestah prišlo do zamika. (Jure Mernik)

Oglas