Slovenske Konjice: obvoznico proti Oplotnici še gradijo, a tudi že uporabljajo


Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica dobiva končno podobo. Predvideno je, da z gradnjo 600 metrov dolgega odseka ceste, ob kateri bodo med drugim tudi površine za pešce in kolesarje, končajo do konca leta. Projekt hkrati zajema tudi deviacijo obstoječih in z obvoznico prekinjenih cest v skupni dolžini približno 500 metrov. Trenutno po novozgrajeni cesti vozniki že lahko vozijo, saj so preko njega speljali obvoz za Oplotnico, ker obnavljajo staro cesto proti Bezini, na katero bodo obvoznico priključili.
Sicer pa gre za državni projekt, katerega naročnik je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, pogodbena vrednost je nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo prišlo približno 1,93 milijona evrov. (Jure Mernik)