Slovenske Konjice kmalu bolj pametno mesto

Skupnost občin Slovenije, katere članica je tudi Občina Slovenske Konjice, je uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest (100 Intelligent Cities Challenge – ICC).

Cilj tega projekta je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in stremijo k izboljšanju kakovosti življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Na konjiški občini smo se pozanimali, uporaba katerih naprednih tehnologij je predvidena pri nas in kaj si lahko obetamo od sodelovanja v iniciativi.

Bolj ‘pametna’ javna razsvetljava

Uporabili bodo predvsem v mestu že vzpostavljeno brezžično omrežje (LORA), ki deluje na drugačni frekvenci kot klasični WiFi in se namensko koristi za krmiljenje naprav. Trenutno najbolj aktualno je krmiljenje javne razsvetljave, s katerim bi se lahko optimizirala tako poraba električne energije kot tudi svetlobna onesnaženost.

S pomočjo naprednih tehnologij se želijo kar se da najbolje spoprijeti s pandemijsko krizo in obnoviti gospodarstvo, medtem ko bo razvoj še bolj zeleno, pametno in trajnostno naravnan. (vir: www.intelligentcitieschallenge.eu/mediapack)

Trgovina z aplikacijami za občine

Med drugim bodo ob podpori ICC pripravili akcijski načrt za vzpostavitev digitalne platforme, ki se bo uporabljala kot trgovina z aplikacijami za občine in njihove deležnike. Imela bo tako imenovano podatkovno jezero, kamor bodo občine lahko bodisi naložile bodisi dostopale do že naloženih podatkov. Iz tako shranjenih informacij se bodo potem lahko oblikovala razna poročila, izvajali se bosta analiza in vizualizacija podatkov.
Na Občini Slovenske Konjice pravijo, da bi na takšno digitalno platformo glede na potrebe sčasoma dodajali različne storitve. Podali so nekaj primerov: Orodje za pripravo razpisov, orodje za turistično takso, orodje za pretvorbo finančnih podatkov v bolj informativno obliko. (Z. M.)

Z delom bodo predvidoma začeli konec septembra. Podrobneje o tem v aktualni številki časopisa NOVICE.

Oglas