Slovenske Konjice in Zreče: Nagrajeno prostovoljstvo

Slovenska filantropija. Je naziv Prostovoljstvu prijazno mesto podelila Slovenskim Konji-cam, naziv Junaki našega časa pa Osnovni šoli Zreče.

Prostovoljstvu prijazno mesto
Kot poudarjajo v Slovenski filantropiji, se prostovoljstvo vedno dogaja v skupnosti.
»Občina Slovenske Konjice prostovoljstvo spodbuja prek javnih razpisov, z dodatnim točkovanjem prostovoljskega dela, poleg tega dogodke nevladnih organizacij (NVO) objavlja na občinskih spletnih straneh. Z akcijo Žinkana sodeluje pri Dnevu za spremembe, ponuja možnost uporabe Christianine sobe v dvorcu Trebnik za izvajanje aktivnosti društev, prostovoljstvo starejših pa spodbuja prek lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše,« je zapisano v obrazložitvi Slovenske filantropije.

Zaveza h krepitvi prostovoljstva
Priznanje za Prostovoljstvu prijazno mesto je konjiški župan Darko Ratajc zaradi trenutnih razmer prejel po pošti. Zagotavlja, da bo Občina Slovenske Konjice še naprej skrbela za informiranje javnih zavodov in društev o organizaciji raznih dogodkov in prireditev ter jih spodbujala k udeležbi in povezovanju. Prav tako bodo v konjiški lokalni skupnosti nadaljevali s krepitvijo aktivnega sodelovanja mladih v prostovoljstvu in širili zavest o pomenu in vrednotah prostovoljnega dela. In si tudi v prihodnje prizadevali prepoznavati pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v lokalni skupnosti, cenili njihovo delo ter namenjali del občinskega denar za razvoj prostovoljstva.

Junaki našega časa
V šolskem letu 2019/2020 je naziv Junaki našega časa prejela Osnovna šola Zreče. Po besedah ravnatelja Petra Kosa je dragoceno dejstvo, da imajo že vrsto let na šoli učence, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti prostovoljstvu. »Vsako leto seveda nekaj prostovoljcev zapusti naše šolske klopi, zato smo še posebej veseli, da se ekipi, ki jo je letos vodila Alenka Črešnar Gorjup, pridružujejo tudi novi člani. Naši prostovoljci predvsem skrbijo, da je okolica šole urejena in da je v prostorih prijetno. Tako so pripravljeni kaj postoriti na šolskem dvorišču ali pa na hodniku urediti označbe, ki lahko postanejo pripomoček za različne igre mlajših učencev. Ob posebnih priložnostih tudi predstavijo šolo gostom. Spodbujati prostovoljstvo se nam zdi na šoli pomembno. Človek težko živi sam zase, rabi družbo. V družbi pa nam je lahko lepo le, če si med seboj pomagamo in ne gledamo le na svoje koristi. V času, v katerem živimo, ni vedno eno-stavno živeti. Prav zaradi tega prostovoljstvo podpiramo in ga imamo za pomemben del vzgojnega delovanja. Z dobrimi deli namreč osrečimo druge in sebe,« še pravi ravnatelj Peter Kos.