Slov. Konjice: Začelo se je likovno kolonijsko dogajanje

Še nedokončano delo nastalo v Konjicah, z delovnim naslovom Poslušam. Avtorica Karmen Smodiš.
Še nedokončano delo nastalo v Konjicah, z delovnim naslovom Poslušam. Avtorica Karmen Smodiš.

Gostitelj in organizator letošnje vseslovenske Likovne kolonije gluhih in naglušnih je bilo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.
Minuli konec tedna so se tako slikarke in slikarji, pridružilo pa se je tudi kar nekaj likovnih ustvarjalcev s širšega Konjiškega, zbralo v Slovenskih Konjicah. Največ jih je za lokacijo ustvarjanja izbralo Žičko kartuzijo, nekaj pa jih je bilo tudi pod župnijskim kozolcem pri cerkvi Sv. Jurija.
Razstava nastalih del bo jesnei v Slovenskih Konjicah.

Likovna kolonija gluhih in naglušnih je po epidemiji eden prvih kulturnih dogodkov v naših krajih. Zbrani ustvarjalci in organizatorji.
Likovna kolonija gluhih in naglušnih je po epidemiji eden prvih kulturnih dogodkov v naših krajih. Zbrani ustvarjalci in organizatorji.