Slavnostni začetek gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur

Ne desnem bregu Voglajne, v bližini Zgodovinskega arhiva Celje, so pripravili slavnostni otvoritveni dogodek ob začetku gradnje kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur. Več kot 11 kilometrov dolga povezava, ki bo del državnega kolesarskega omrežja, bo omogočila varnejše kolesarjenje med tremi sosednjimi občinami ter prispevala h krepitvi trajnostne mobilnosti in novim možnostim razvoja turizma na tem območju.

Na dogodku so zbrane nagovorili župani vseh treh občin, Bojan Šrot (Celje), Miran Jurkošek (Štore) in mag. Marko Diaci (Šentur) ter direktorica DRSI Ljiljana Herga. Podjetji VOC Celje, ki je vodilni partner, in Kolektor CPG, sta izvajalca gradbenih del, uvedba v delo je bila ob koncu meseca marca, rok za izvedbo je 21 mesecev, kar pomeni, da bo gradnja predvidoma končana do konca prihodnjega leta.

Kolesarska povezava Celje-Štore-Šentjur bo dolga 11,55 kilometra, od tega bo 8,59 kilometra novogradnje. Največji del bo zgrajen v Občini Štore (5,06 km), po dolžini si sledita Mestna občina Celje in Šentjur. Na trasi je predvidena izgradnja kolesarske brvi čez Hudinjo ter novega Godčevega mostu in brvi čez Voglajno.

Izgradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti bo stala nekaj več kot 11 milijonov evrov. Večino denarja, nekaj več kot 7,4 milijone evrov, je zagotovila DRSI kot investitorica projekta. Preostali del naložbe je financiran s sredstvi EU v vrednosti 2,7 milijona evrov in državnimi sredstvi v višini slabih 678.000 evrov. Gre za kvoto, ki so jo v okviru Dogovora za razvoj regij zagotovile občine, in sicer Mestna občina Celje 733.886 evrov, Občina Šentjur 1.160.525 in Občina Štore 1.492.848; slednja je naložbo sofinancirala tudi iz občinskega proračuna, v višini 280.717 evrov.

Oglas