Sladka Gora: Obnovljeno cestišče za večjo varnost

Občina Šmarje pri Jelšah je s simbolno otvoritvijo obeležila zaključek obnovitvenih del na lokalni cesti Nova vas–Sladka Gora. Obnovljeno vozišče v dolžini 356 metrov, pločnik in ostala obnovitvena dela so stala 254 tisočakov.

Občina Šmarje pri Jelšah je v pomladanskih mesecih s podjetjem KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine podpisala pogodbo za obnovitvena dela lokalne ceste Mestinje–Lemberg–Nova vas–Sladka Gora, katere obnovo so načrtovali v dveh fazah. V sklopu prve faze je bil obnovljen odsek Sladka Gora v dolžini 356 metrov, to je od obnovljenega vozišča v naselju Nova vas do pokopališča Sladka Gora. Rekonstrukcija ceste je po besedah župana Matije Čakša med drugim vključevala razširitev vozišča na pet metrov, ureditev pločnika, odvodnjavanje, zaradi konfiguracije terena pa je bilo treba izvesti tudi oporne zidove.

Po besedah župana Čakša je odgovornost vseh v lokalni skupnosti, na občinski upravi, da izvajajo projekte in skrbijo, da bo najmlajšim lažje živeti, da se jim bo zagotovilo dobro počutje in da bodo ponosni nanje. Ob tem pa ga veseli, da so v proračun za leto 2019 dali obnovo omenjene ceste in da jim je prvo fazo po načrtih tudi uspelo obnoviti, prav tako pa se je zahvalil krajevni skupnosti, izvajalcem, nadzornikom in seveda vsem lastnikom zemljišč, ki so uvideli, da je obnova potrebna in so odstopili svoja zemljišča.

Vsem, ki so sodelovali pri obnovi cestišča, se je zahvalil tudi predsednik Krajevne skupnosti Sladka Gora Marjan Novak, ki je vesel, da so dobili dovolj široko cestišče, prav tako pa pločnik, ki bo prispeval k večji varnosti najmlajših udeležencev v prometu.

Več o ureditvi druge faze pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)