Sl. Bistrica: Športna dvorana dobila novo podobo

Bistričani so že dolgo opozarjali na dotrajanost športne dvorane. V letu dni so dvorano posodobili in dogradili – danes ima povsem novo podobo. Ker so dvorano želeli razširiti, so morali odstraniti vse notranje prostore, med njimi tudi kotlovnico. Telovadnici so prizidali prizidek, v katerega so premestili garderobe, sanitarije ter ostale potrebne prostore. V nadstropju pa se nahajata dve manjši dvorani, pisarne in servisni prostor.

Otvoritev dvorane je potekala včeraj zvečer, večernega slovesnega odprtja so se poleg slavnostnih govorcev udeležili tudi bistriški olimpijci. Župan Ivan Žagar je v govoru poudaril željo, da bi bila športna dvorana zmeraj polna. Izrazil je celo upanje, da s pomočjo preurejene športne dvorane nad športom navdušijo tudi kakšnega mladega, ki je pred tem svoj prosti čas preživljal zgolj za računalnikom. Otvoritveno slovesnost so popestrili plesalci iz OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

Nad novo telovadnico so še posebej navdušeni učenci OŠ Pohorskega odreda, ki bodo v njej imeli športno vzgojo: všeč so jim nova tla in nove garderobe, ki se že navzven ločijo po različnih barvnih podbojih vrat, medtem ko so dekleta pohvalila nove sanitarije.

Obnova in dozidava telovadnice je trajala dobro leto dni, z uvedbo v delo so namreč pričeli že julija minulo leto, dela pa so bila končana pred dobrim mesecem dni. Uporabno dovoljenje je bilo tako pridobljeno 31. avgusta.

Skupno je projekt znašal slabe 3,9 milijonov evrov, glavni investitor pa je bila Občina Slovenska Bistrica, ki je zagotovila sredstva v višini slabih 2,9 milijonov evrov. Preostala sredstva so bila pridobljena s strani Ministrstva za izobraževanje in šport.

Posodobljena dvorana bo v dopoldanskem času namenjena učencem osnovne šole, služila bo tudi za izvajanje ostalih športnih aktivnosti, občasno pa bo služila tudi kot prireditveni prostor. V njej bodo lahko potekala najrazličnejša tekmovanja, z njeno obnovo so se namreč odprle nove možnosti za izvajanje tekmovanj na različnih ravneh (od lokalne do mednarodne), saj so z ustreznimi prostori in športnimi površinami doseženi standardi za izvedbo najzahtevnejših športnih prireditev in tekmovanj. Obnovljena dvorana pa bo po novem lahko gostila tudi večje kulturno-družabne prireditve, ki so bile do zdaj zaradi neustrezne razporeditve oz. manj primerne razdrobljenosti prostorov neizvedljivi. (A. Sobočan)

Oglas