Sl. Bistrica, Poljčane: Starejšim želijo čim dlje omogočiti bivanje v domačem okolju

V Slovenski Bistrici in Poljčanah vpeljujejo brezplačno pomoč starejšim pri oskrbi in raznih opravilih. S tem jim želijo omogočiti čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju.
Tovrstno pomoč bodo nudili pod okriljem projekta z imenom Dom-doma. Gre za projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi in sredstvi ministrstva za zdravje. V njem partnersko sodelujeta Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
Projekt je v obeh partnerskih institucijah omogočil kar 25 novih delovnih mest, večino s področja zdravstvene ali socialne stroke. Vreden je dobrih 2,6 milijona evrov, potekal pa bo do sredine leta 2022. Ocenjujejo, da bodo v tem času v projektu Dom-doma pomagali vsaj 200 občanom Slovenske Bistrice in Poljčan.
Minuli petek so v Slovenski Bistrici odprli tako imenovano Vstopno informacijsko točko (VIT), kjer bo sedež projekta. V njej s tem tednom že sprejemajo vloge za izvajanje novih storitev na terenu. Strokovna vodja projekta je Urška Zajšek Moder, ki v nadaljevanju pojasnjuje, kdo so upravičenci do te brezplačne pomoči, kakšne storitve bodo nudili, ter druge podrobnosti projekta.

O projektu Dom-doma
»Kohezijska partnerja Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sta se prijavila na javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije« in bila izbrana. Tako sta združila moči v projektu, ki smo ga poimenovali DOM-DOMA.
Delež starejših v Sloveniji in svetu zelo narašča. Zaradi demografskih sprememb, vse večjega števila kroničnih obolenj, dolgotrajnih duševnih in socialnih stisk, različne oslabelosti in invalidnosti je samostojno življenje otežkočeno v domačem okolju. Posledično je zelo potrebna pomoč pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.
Potreba po oskrbi pri starostniku ni le neposredna posledica staranja, ampak gre tudi za preplet krhkosti in različnih oviranosti, ki se odražajo v odvisnosti od pomoči drugega (revščina, demenca).
Veljavni sistem zagotavlja največji obseg pomoči osebam, ki so vključene v institucionalne oblike storitev (domovi za starejše). Osebe, ki ostanejo v domačem okolju, pa so pogosto v slabšem položaju, zlasti zato, ker nimajo dostopa do integriranih storitev zdravstvene nege, socialne oskrbe in rehabilitacije.
Projekt DOM-DOMA se osredotoča na zagotavljanje integrirane oskrbe starejših v družbi, kakovostno obravnavo le-teh, ter možnost njihovega čim daljšega samostojnega bivanja v domačem okolju.

Kdo je upravičen do teh storitev?
Do vseh novih storitev, ki bodo ponujene brezplačno s strani projekta DOM-DOMA, so morebitno upravičene osebe, ki so starejše nad 65 let in zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe. Upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Storitve v okviru projekta DOM-DOMA bodo za vse upravičence za čas trajanja projekta brezplačne.

Kakšno pomoč bodo nudili?
Nove storitve obsegajo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih (umivanje, oblačenje, hranjenje) in storitve za ohranjanje večje samostojnosti (fizioterapija, delovna terapija) ter pomoč pri pripravi in jemanju zdravil.

Kam podati vlogo?
Vlogo lahko pridobite neposredno v naših prostorih Vstopno informacijske točke (v nadaljevanju VIT), ki se nahaja v poslovni stavbi Granit, na naslovu Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, telefon: 051 269 612. Vlogo lahko najdete tudi na spletni in Facebook strani projekta DOM-DOMA.
Vloge je možno dobiti tudi neposredno v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane in Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica (v ambulantah družinske medicine, pri patronažnih sestrah in pri socialnih oskrbovalkah pomoči na domu, recepcija doma v Poljčanah in Enoti v Slovenski Bistrici).
Vlogo lahko izpolnijo morebitni upravičenci sami, njihovi svojci, osebni zdravnik, patronažna sestra, socialna oskrbovalka iz pomoči na domu ali druga od vlagatelja pooblaščena oseba. Po oddani vlogi, po predhodnem dogovoru sledi obisk na vlagateljevem domu, kjer strokovna delavka VIT na podlagi določenih kriterijev oceni upravičenost vlagatelja do integrirane oskrbe. Po opravljeni oceni se upravičena oseba uvrsti v ustrezno kategorijo upravičenosti. Sledi obisk koordinatorke integrirane oskrbe na domu upravičenca, ki skupaj z uporabnikom naredi osebni izvedbeni načrt. V sklopu osebnega načrta se določijo storitve, ki bi mu glede na njegovo ocenjeno stanje najbolj koristile. Sledi izvajanje storitev uporabniku na domu skladno z izvedbenim načrtom.

Od kod sredstva?
Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Projekt traja do 30.6.2022 in bo potekal na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane,« še pojasni strokovna vodja projekta Urška Zajšek Moder. (B. Petelinšek)