ŠKOFJA VAS: Brez dogovora jim bo denar za pločnik spet ušel

Če ne bo večjih zapletov, bi gradnjo pločnika med Šmarjeto in Škofjo vasjo lahko začeli še letos. Gre za največji projekt v tem delu mesta, cenijo ga na 2,2 milijona evrov.

Pločnik je umeščen ob trasi državne ceste, ki je nevarna zlasti šolarjem, zato se z novo pridobitvijo nadejajo občutnega izboljšanja stanja, kakor se je to zgodilo po prenovi odseka pri gostišču Medved (na sliki). Zatika pa se pri treh lastnikih zemljišč, ki ne odstopijo svojih parcel ob načrtovani trasi. Predsednica sveta KS Škofja vas Metka Hojnik Verdev zato ne izključuje možnosti razlastitve, za kar imata država in občina v okviru nepravdnega postopka možnost, vendar bi projekt potlej spet zapadel v novo proračunsko obdobje, že rezervirana sredstva pa bi bržčas odnesel rebalans.

Zadeve so pripravljene do te mere, da bi ob morebitnem prejemu soglasja treh lastnikov z deli lahko začeli že decembra. Del šolske poti (do avtobusnega postajališča) namreč vodi neposredno ob prometno zelo obremenjeni državni cesti, kar je izjemno nevarno, je pa res, da so se najhujše nesreče s tragičnimi posledicami tam dogajale do konca osemdesetih oziroma začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

P.Š.