Simbio leto zaključuje pozitivno

Celjsko podjetje Simbio bo letošnje izjemno dinamično leto kljub vsemu zaključilo pozitivno, s 15,5 milijoni evrov. Izpadle količine pripeljanih odpadkov iz domžalske občine bodo pokrili s Ptujem in okolico. Kot je pojasnil mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio, so veseli ker trend ločeno zbranih odpadkov narašča, nekaj težav je še vedno pri večstanovanjskih objektih. Zaključena je tudi nadgradnja mehansko biološke obdelave odpadkov, kjer bodo 30 odstotkov uporabnih surovin za recikliranje izločili iz mešanih komunalnih odpadkov (na sliki), manj bo tako lahke frakcije za sežig v toplarni.

Načrti za 2017

V novo leto stopajo optimistični in ne napovedujejo dviga cen. V začetku leta so zgradili tudi novo halo in s tem omogočili dodatno biostabilizacijo nekaterih odpadkov, med katerimi je tudi kompost. Njihov kompost se uvršča v 1. razred kakovosti in v podjetju že iščejo odjemalca komposta na trgu.

Oglas