Septembrska setev motovilca

Septembra se bo v vrtu spraznilo kar nekaj gred in na njih posejmo motovilec. Kombiniramo ga lahko s česnom in čebulo ali pa ga posejemo na gredice z jagodami.

Motovilec glede tal ni zahteven. Gnojenja ne potrebuje. Poskrbimo le, da bo površinski sloj zemlje dobro zdrobljen, saj je seme zelo drobno. Sejemo ga počez po gredi ali v vrstice, med katerimi je 10 do 15 cm razmika. Da se bodo rozete lepše razvijale, se potrudimo sejati čim bolj na redko. Pri gosti setvi obstaja večja možnost, da spodnji listi rumenijo. Globina setve naj bo 1 cm.

Za redno preskrbo z motovilcem je priporočljiva setev z zamikom 10 do 20 dni. V avgustu posejanega bomo lahko nabirali že jeseni, septembrskega pa preko zime in zgodaj spomladi. Sejemo ga lahko še enkrat zgodaj spomladi, marca in aprila. Če je le možno, ga sejemo ob dnevu za list.

Motovilec prenese temperature tudi do -15°C. Težave se lahko pojavijo le zaradi močnega zimskega sonca, ki sije na zmrznjene nežne liste motovilca. Zaradi tega je dobro v hladnih zimah brez snega posevek zaščititi z vrtnarsko kopreno ali smrečjem. V zimah s snegom izkušnje kažejo, da je bolje, če posevka ne prekrivamo s kopreno.