Šentjursko: jutri slovesno odprtje ceste Planina – Sevnica

Na Šentjurskem bodo jutri slovesno namenu predali dve infrastrukturni pridobitvi: težko pričakovano obnovo ceste Planina – Sevnica in že lani dokončan nov most čez Voglajno. Stari most ‘pri Zikošek’ na cesti proti Planini pri Sevnici je bil dotrajan, zato so se pred dvema letoma lotili gradnje nadomestnega. Z deli so sicer končali že lani – izgrajen je novi most, urejena struga Voglajne pod njim, na novo so na tem območju uredili cesto in parkirišče.
Cesta, pomembna za celotno območje
Trak bodo prerezali ob zaključku težko in dolgo pričakovane obnove ceste od Planine do Sevnice. Spomnimo, da je bila to ena redkih državnih cest, ki je bila pred obnovo še makadamska. Obnova je potekala v več fazah in več let, mestoma je bila zelo zahtevna zaradi plazov in strmih brežin. Naložba je vredna več kot 3 milijone evrov in je ena najpomembnejših na tem območju, saj Kozjansko povezuje s Posavjem.
Kot so ob koncu obnove zapisali na spletni strani občine Šentjur, gre za najpomembnejšo prometno žilo v tem prostoru, ki beleži velike obremenitve z vozili, zato prenovljeni odsek pomeni bistveno izboljšane povezave, vozne pogoje, hitrejše potovanje in večjo prometno varnost na zahtevnem terenu. “Prinaša nove možnosti gospodarskega, turističnega in siceršnjega razvoja celotnega območja. Kot poudarja župan mag. Marko Diaci gre vključno z izvedbo mostu čez Voglajno v preteklem letu, izgradnjo nadvoza Grobelno, kjer se izvaja trenutno še pločnik s kolesarsko stezo, za najpomembnejšo investicijo na območju občine Šentjur v zadnjih letih.”
Osrednja slovesnost, tudi z nagovorom ministrice mag. Alenke Bratušek, bo jutri na Planini pri Sevnici v sklopu prireditve Angelska nedelja.

 

 

Foto: mag. Marko Diaci, spletna stran občine Šentjur