ŠENTJUR Tri krožišča na osi

Če si je glede na projektno zasnovo mogoče predstavljati, kako bo promet skozi Šentjur tekel čez kakšno desetletje, ko bi vsi državni in lokalni cestni projekti že morali biti pod streho, bo ta v primerjavi z obstoječim stanjem tako rekoč neprepoznaven.

Ob prihajajoči obvoznici je za Šentjurčane najbolj pomembna os s tremi krožišči, ki se bo vila od Ipavčevega kulturnega centra (IKC) preko obstoječega križišča pri Resevni (na fotografiji) do Aspare. »Za Asparo je podpisana pogodba z izvajalcem. Vrednost po pogodbi znaša okoli 550 tisočakov. Dela naj bi se začela letos«, napoveduje šentjurski župan Marko Diaci.

Za novo prometno ureditev pri IKC je občina že pripravila projektno dokumentacijo za krožišče s podhodom, vrednost tega projekta naj bi zaradi izkopa predvidoma presegla milijon evrov, medtem ko je za krožišče pri Resevni narejen projekt, a ker gre za stičišče državnih in občinskih cest, ga Šentjurčani ne morejo sami izvesti.

Več preberite v naslednji številki Celjana.