ŠENTJUR Tovornjaki pred bloki

Stanovalce naselja Na Lipico motijo tovornjaki bližnjega gradbinca. Je rešitev nova študija? Problem mirujočega prometa niti v Šentjurju ni nič novega. Stanovalce naselja Na Lipico poleg tega, da jim zmanjkuje parkirišč, motijo tudi ogrožanje otrok in onesnaževanje tovornjakov, predvsem pa ignoranca občinskih služb, ki se niti po treh mesecih niso odzvale na njihove pobude, zato so se obrnili na nas.

Občino so prosili za nasvet

V dopisu občini se sprašujejo ali je ta sploh bila obveščena o problematiki. »Gradbeno podjetje že nekaj časa parkira tovorna vozila – dva ali tri tovorne kombije in kamion s kesonom. Kot lastniku stanovanja se mi to zdi skrajno neprimerno, saj je parkirišče že tako prezasedeno, tovorna vozila tudi ne sodijo na naše parkirišče. To je skrajno nevarno za otroke in pešce, kakor tudi to, da je za tovorna vozila potreben posebej urejen parkirni prostor z lovilci olj in podobnim.
Drži, da v našem bloku živijo delavci omenjenega podjetja, a to ne opravičuje, da v ulico pripelje več tovornih vozil. S kakšno pravico si lahko to nekdo dovoli?«, je navedel predstavnik stanovalcev ter občino prosil za nasvet, kako bi problem odpravili.

»Polistkali« bi jih

Občina Šentjur je potem, ko smo se z istim vprašanjem nanje obrnili tudi mi, izrazila pripravljenost, da se sestanejo s stanovalci oziroma pošiljateljem dopisa. »Hvala za opozorilo na problematiko parkiranja na omenjenem območju. Gre za dolgoletno posledico naraščajoče gostote prometa, števila vozil in posledično pomanjkanja parkirnih mest v strnjenem stanovanjskem predelu mesta. Način gradnje stanovanjskih blokov v preteklosti takšnega povečanja ni predvidel, prav tako ne urbanistične ter infrastrukturne zasnove (dovozna cesta, javna pot). Posledično po vsej liniji v ulici prihaja do nepravilnega parkiranja avtomobilov in drugih vozil«, so odgovorili.

A če bi medobčinski inšpektorat, pristojen za nadzor, dosledno izvajal odloke, bi lahko kaznoval vse stanovalce oziroma voznike, ki tam parkirajo, kar pa bi bilo nevzdržno. Občina je  inšpektoratu zato posredovala omenjeni dopis, da bo preučili druge možnosti nadzora in ukrepov. »Zavedamo se nujnosti načrtovanja drugačnega sistema ureditve parkiranja, zato bomo v prihajajočem obdobju pripravili ustrezno študijo mirujočega prometa v središču mesta in z njo predvideli ustrezne posege na področju infrastrukture«, so še zapisali.