ŠENTJUR Tanšku Ipavčeva plaketa

Milan Milenko Tanšek je dobitnik letošnje Ipavčeve plakete. Visoko občinsko priznanje si je prislužil z dolgoletnim uspešnim vodenjem PGD Slivnica, delovanjem in vodenjem Društva vinogradnikov Sveti Urban, kakor tudi za sodelovanje in povezovanje v kraju, občini in tudi izven slovenskih meja.

Pisno priznanje je pripadlo šentjurskemu območno združenje Rdečega križa in njihovi skupini terenskih prostovoljcev, ki so se v prvem valu koronavirusa izkazali s požrtvovalnostjo in izjemnim angažiranjem pri pomoči ljudem, kakor tudi s humanostjo in odličnim sodelovanjem z občinskim štabom CZ.

Občina je trenutno ravno v fazi spreminjanja skoraj dve desetletji starega odloka o priznanjih, ki bo poslej natančneje opredeljeval razloge in predlagatelje, s čemer bi se izognili nedorečenostim.

 

Oglas