ŠENTJUR Strategija – turizem in navezovalna cesta

Občina Šentjur je začela pripravljati dolgoročno razvojno strategijo oziroma program za obdobje 2021-2030.

Delavnice in okrogle mize so že izvedli v polovici krajevnih in mestnih skupnosti. »Dolgoročni razvojni program je nadaljevanje programa iz prejšnjega obdobja. Pripravljamo smernice, ki morajo biti sklade z evropskimi finančnimi perspektivami ter regijskim, subregijskim in državnim razvojnim programom. Na okroglih mizah in delavnicah imajo občani možnost, da sami predstavijo lastni vidik razvoja posameznih predelov. Zadnjo besedo bo po končanih postopkih, predvidoma v začetku prihodnjega leta, imel občinski svet, ki bo program potrjeval«, razloži župan Marko Diaci, ki je operativni del te naloge prepustil podžupanji Silvi Koželj.

Razvojne prioritete občine so načeloma že dolgo povsem jasne: navezovalna cesta in razvoj turizma, kar sovpada tudi z razvojno vizijo, ob bok bi jima lahko dodali še okoljsko  problematiko, najbolj na področju odvajanja in čiščenja voda.