ŠENTJUR Še bodo vlagali v cestno omrežje

»Direkcijo za infrastrukturo ves čas ažurno seznanjamo s stanjem cestišč in potrebami naših občanov, ki jih je zaradi razvejanega cestnega omrežja v občini resnično veliko. Tega se zavedamo tudi sami, hkrati pa opravljeno delo dokazuje, da je možno z direkcijo uskladiti nekatere prednostne naloge,« je župan Marko Diaci povedal na delovnem srečanju s predstavniki državne direkcije za infrastrukturo. Izpostavil je še nekaj nekatere aktualnosti, kot je, denimo, projekt navezovalne ceste Dramlje – Šentjur, za katerega so junija dobili dopolnjeno zahtevo za pregled in oceno investicijske dokumentacije. Za štirikilometerski odsek Dole–Ponikva teče parcelacija zemljišč, sklenjen je bil tudi dogovor za postopek izgradnje krožišč pri Ipavčevem kulturnem centru in pri Resevni, kakor tudi za ureditev prometa pri športnem parku.

Za krožišče pri Aspari so prejšnji mesec z državo podpisali sporazum o sofinanciranju projekta. »V postopku je izbor nadzornega inženirja, ki bo pripravil razpisno dokumentacijo, v naslednjem mesecu bi bil že lahko razpis za izvajalca del že objavljen«, napovedujejo na občini. V tem časi so sklenili še dogovor za realizacijo sporazuma za sofinanciranje navezovalne ceste Zelence – Bohorč/Prapretno, ki je trenutno močno prometno obremenjena zaradi izgradnje ceste Planina – Sevnica. Diaci dodaja, da bi v nacionalni načrt razvojnih programov uvrstili tudi modernizacijo manjkajočega dela ceste Dramlje – Kartuzija ter Črnolica – Gorica pri Slivnici, s čimer bi zagotovili večjo pretočnost prometa in varnost v tem delu občine.

Med ostalim je v pripravi projektna dokumentacija za kolesarske poti Celje – Štore – Šentjur in Šentjur – Šmarje, za kar so že zagotovili evropska sredstva. Zaradi velikega logističnega zalogaja se leto dni že vleče gradnja in asfaltiranje novega mostu čez Voglajno v smeri Šentjur – Planina, kjer opravljajo še končne konstrukcijske posege na vozišču. Začela se je tudi graditev pločnika od Stopč do Grobelnega, projekt je bil dogovorjen že ob postavitvi nadvoza Grobelno (na sliki).

 

Oglas