ŠENTJUR Roman Moškotevc je novi lastnik Hotela Žonta

Šentjurski poslovnež Roman Moškotevc je s svojim podjetjem VOC Ekologija na javni dražbi kupil Hotel Žonta. Dobil ga je za izklicno ceno 710.000 evrov, kar je tretjina vseh dolgov hotela in okoli 70 odstotkov njegove vrednosti po cenitvi iz leta 2016. V primeru, da bi objekt kupil nekdo drug, bi Moškotevc dobil poplačan del dolga, saj je pred časom od slabe banke odkupil terjatve.

Novi lastnik še nima povsem izdelanih načrtov, kaj bi z objektom. Dopušča vse možnosti, bo pa izvedbene možnosti prilagodil občinskim prostorskim aktom. Ti v tem bivalnem predelu dovoljujejo samo turistično dejavnost, investitor pa seveda lahko zaprosi za spremembo namembnosti.

Na občini Šentjur z odobravanjem zrejo na spremembo lastništva in upajo, da se bo investitor odločil za opcijo, ki bo tudi v splošno korist lokalnega okolja. Ne skrivajo, da bi podprli ohranitev hotelirske dejavnosti, tudi če bi šlo za obuditev načrtov za projekt regijskega učnega centra za hotelirske in gostinske poklice, čemur je naklonjen tudi Moškotevc. Tukaj bi se morala vključiti država, ki pa v te namene (zaenkrat) še nima predvidenih sredstev. Bi se na tej točki nemara lahko vključili trije šentjurski poslanci?

Več preberite v prihodnji številki časopisa Celjan.

Vse o 22-letki Radia Rogla najdete na spletni strani www.letka.si