ŠENTJUR Prvo krožišče že postavljajo

Krožišče pri Aspari je prvo na osi Aspara-Resevna-IKC (Bohorč), ki so ga že začeli urejati. Letos naj bi se lotili še rekonstrukcije preostalih dveh.

Vrednost naložbe za krožišče na povezavi Šentjur-Breze-Laško je ocenjeno na okoli 770.000 evrov, pri čemer večji del sofinancira država (slaba polovica sredstev je namenjena ureditvi in širitvi cestišča ter za avtobusna postajališča). Po dokončanju celotne osi bo promet med južnim in severnim delom Šentjurja tekel bistveno hitreje in varnejše.