ŠENTJUR Prihodnje leto brezplačni prevozi?

Šentjurska podžupanja Mihaela Rožej se je zavzela za uvedbo brezplačnih javnih prevozov za starostnike in gibalno ovirane osebe, kar so v nekaterih občinah – na primer v Kopru (na fotografiji) – že storili.

Z ukinitvijo posameznih bančnih in poštnih poslovalnic, zlasti v odročnih zaselkih, so se možnosti dostopa starostnikov in invalidov do teh, najbolj pa do zdravstvenih storitev, še zmanjšale, enako velja tudi za dostop do javnih služb in trgovin.

Na Občini Šentjur pravijo, da uvedbo tovrstnih brezplačnih prevozov načrtujejo v prihodnjem letu, za kar so se že povezali z zavodom Zlata mreža, ki je nosilec projekta Prostofer, vendar o projektu podrobneje še ne morejo govoriti.